Athleten

LandVornameNamegeb.amSportart
Ukraine
04.05.1988
Ski Freestyle
Frankreich
10.06.1996
Ski Freestyle
Kasachstan
23.09.1995
Ski Freestyle
Griechenland
24.03.2002
Ski Freestyle
Kasachstan
30.11.2001
Ski Freestyle
Schweiz
Ski Freestyle
Österreich
18.10.2000
Ski Freestyle
Neuseeland
Ski Freestyle
Australien
08.07.1998
Ski Freestyle
USA
Ski Freestyle
Australien
Ski Freestyle
Kanada
Ski Freestyle
Großbritannien
16.01.2003
Ski Freestyle
Österreich
25.02.1993
Ski Freestyle
Kanada
Ski Freestyle